Új utak: üzleti fejlődés / New paths: getting business education

growth / növekedés

forrás / source

Scroll down for the English text.

Sosem tanultam közgázt, vagy üzleti menedzselési dolgokat. Pontosabban az egyetemen voltak ilyen óráim, de huszonévesen egyáltalán nem érdekeltek az üzleti / közgáz tárgyak, azért csak elvétve jártam be ezekre az órákra, és igen: puskáztam ezeken a vizsgákon.

Tavaly nyáron 180 fokot változott az életem, amikor úgy döntöttem, hogy fejest ugrok az ismeretlenbe és az előző 9 évben hobbiként szolgáló ékszertervezés lesz a főállásom. Az azóta eltelt másfél évben egyre erősödött bennem az érzés, hogy a jelenleg gondolkodási struktúrám nem teljesen alkalmas arra, hogy a (jelenleg) icipici cégemet menedzseljem, és hogy gyökeres változásra van szükségem. De persze csak a “mást akarok” érzés volt meg, hogy mit az nem.

Augusztus 21-én kaptam egy levelet, amiben egy ismerős arra buzdított, hogy jelentkezzek egy üzleti terv író kurzusra, melynek jelentkezési határideje másnap van. Gyorsan megírtam a jelentkezést, és egy hónappal később kiderült: a 110 jelentkezőből engem is beválogattak a résztvevők közé.

A jelentkezés amúgy abból állt, hogy motivációs levelet kellett írni, s mialatt ezt írtam, rá voltam kényszerítve arra, hogy elgondolkozzak: mi a fontos nekem, mit is akarok a vállalkozásommal. Mostanra már kiderült számomra: egy ilyen aprócska, kézzel készített ékszerekre szakosodott vállalkozás menedzselése sem egyszemélyes show, és igenis szükségem van egy kis csapatra, segítségekre a jövőben. Ez pedig elvezet a nagy kérdéshez, ami nem más, mint a fenntartható növekedés.

Szeretném megtalálni annak módját, hogy hogyan lehet fenntarthatóan növekedni: és itt most nem csak a környezetvédelemre gondolok, hanem az egyén élete szempontjából fenntartható. Mindemellett a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy egy közösség része vagyunk, hogy együtt dolgozunk, hogy segítjük egymást. Úgy gondolom, hogy csak így lehet lokálisan és globálisan is túlélni ezt az időszakot.

Pénzügyi befektetési szempontból viszont a fenntartható növekedés gondolata nem lehet nagyon vonzó gondolom, mivel az lassabb növekedést jelent. Ugyanakkor meg vagyok arról győződve, hogy errefelé kell tartani.

Tehát ez az, amit igazán szeretnék: fenntarthatóan szeretnék nőni, lassan, de kitartóan, ahogy a fák is nőnek. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy kell csinálni, de biztos vagyok abban, hogy idővel megtalálom a módját.

****

I have never studied economics or business management things. Well, I had classes that I should have attended during university years, but at the age of 20-something I was not interested in business at all, so I rarely attended these classes, and yes: I cheated on these exams.

My life have changed in 180 degrees since last summer, when I decided to jump into the unknown and turn my long time hobby into a full-time job. In the last approx. 1,5 years that has passed since, I started to feel, that my way of thinking is not 100% suitable for managing my (at the moment) tiny-little company, and I need some structural change. I only had the feeling of wanting something else, but not knowing exactly what.

On 21st August I got a mail from a friend, that a business plan writting course will soon start and the application deadline is on the next day. I quickly wrote the application, and within a month something new has started again: out of the 110 applicants I was selected to participate in this business plan writting course.

The application proccess consisted of writting a motivation letter, and while writting this letter I was forced to think about my business: what I want and what is important for me. By now it is clear for me: managing even a small handmade jewelry business is not a one-woman show, and I need to put together a small team in the near future. This leads to the next big question which is sustainable growth. I would like to find the way of growing in a sustainable way: not only meaning sustainable in the eco sense, but also sustainable for one’s life. Sustainability also means being part of a community, to work together, to help each other. I think this is the only way we can survive both globally and locally.

As of now, sustainability is not a very catchy notion for investors I presume , since it – also – means slower growth. But I do believe that sustainability, sustainable growth and economy is what we should head for.

So this is what I want to do: growing in a sustainable way; growing slowly but persistently, just like trees do. I have absolutely no idea how to do it, but I am pretty sure I will find it out by time.

0

4

Hétfői tervek / Monday Plans

tervek

kép / pic:  Hidden In France

For this week I have only one plan: to make plans. Plans about how to reorganize my jewelry making business. It may seem easy for some, but a huge task for me – so I might need a little help.

***
Erre a hétre csak egy dolgot terveztem: a tervezést. Arra kell (szeretnék) terveket készíteni, hogy hogyan alakítsam át az ékszer-vállalkozásomat. Ez biztos nem egy nagy falat néhány embernek, ám hatalmas feladat nekem – és lehet, hogy elkél a segítség.0

0

Monday Plans / Hétfői tervek

felújítás / renovation

pic / kép:  Joan Canyelles

Finally I made up my mind and decided to jump into the unknown, into totally restructuring my life: I am going to start my little studio-shop in my aunt’s shop. This means that for this week I have thousands of tasks: organizing the painting of the studio, the furniture, and a few displays for my jewelry. Besides, my jewelry is travelling to a 4-day music festival called Balaton Sound, so I have to make a collection to send there as well.

***

Eljött ez a pillanat is: döntöttem. Ugrok az ismeretlenbe, az életem teljes átstrukturálásába és belefogok a saját műhely-boltom kialakításába a nagynéném boltjában. Ez azt jelenti, hogy ezen a héten millió dolgom lesz: meg kell szervezni a műhely kifestését, az asztalost és szeretnék csináltatni pár új display-t is a bolt részbe (4 nm). Mindemellett a jövő héten a WAMP-pal utaznak az ékszereim a Balaton Sound-ra, úgyhogy ha mentek, akkor mindenképp nézzétek meg a WAMP faházikóját a bejáratnál!0

18

Monday Plans / Hétfői tervek

bolt / shop

pic / kép via designsponge

The “how to go on with my life” thinking-planning series got a new twist. My aunt has a small second hand shop in the center of Budapest and she offerd me the shop’s gallery (2nd floor) to rent it out. Undoubtedly it is a great opportunity to make my own studio-shop, and to separate the space between free time and my jewelry making time, but this would mean a big structural change in the way I lead my life now. Although I wish for a structural change, I am a bit afraid since I do not see the end, where it leads. So I guess this is my task for this week: to find out if I want this structrual change or  not.

Speaking of jewelry: I made a few small floral earrings for Sunday’s fair, and they were quite popular, so I am going to make a few more. See pic below.

***

A “mi legyen az életemmel” gondolkodási-tervezési sorozatomban új, nem várt fordulat következett be. A nagynénémnek van egy kis boltja Budapest belvárosában, s felajánlotta, hogy béreljem ki ennek a galériáját. Kétségkívül ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy legyen egy műhely-boltom, és hogy elszeparáljam a szabadidőmet az ékszerektől, de ez egy nagy strukturális változás lenne, az biztos. Noha kívánom is ezt a strukturális változást, egyben félek is, mivel nem látom a végét, nem látom, hogy hova vezet. Úgy tűnik tehát, hogy erre a hétre ez van: kitalálni, hogy akarom-e ezt a változást.

Az ékszerekkel kapcsolatban: a vasárnapi WAMP-ra csináltam pár pici virágos fülbevalót, amik elég népszerűnek bizonyultak, úgyhogy csinálok még párat.

new earrings / új fülbevalók0

8

Monday Plans (on Tuesday): at crossroads / Hétfői tervek (kedden): kereszteződésnél

road

(pic / kép: Antonia Quest Photography )

For this week I only have one task: to think about how to go on with my jewelry making business.  In the last few days, weeks my life turned upside down, and here I am: standing at a crossroads (again). I see two strategies in front of me. One of them comes from my gut, from my dreams, but it is the less secure road, and though I wish to go on this road I am truly afarid. The other one is the “known” path: I like it as well, it is more secure than the other one, but since I know this road, I also know that it is not 100% fulfilling for me.  Though the choice may be obvious for others, but not for me: I am a kind of person, who needs some kind of security. Or at least that is what I though of myself up till now.

So here I am: I have to figure out which way to go.

***

Erre a hétre csak egy feladatom van: kitalálni, hogy mit is szeretnék kezdeni az ékszer-tervezői / készítői vállalkozásommal. Az elmúlt napokban, hetekben az életem kissé felfordult, s ismét kereszteződéshez, válaszúthoz érkeztem. Két stratégiát látok magam előtt. Az egyik a zsigeri, az, amelyik az álmokból táplálkozik, s egyben a kevésbé biztonságos stratégia. Noha szívem szerint erre mennék, de meg kell hogy mondjam: nagyon félek. A másik a már “ismert” út: ezt is szeretem, s ráadásul ez a biztonságosabb. Ugyanakkor pont azért mert már ismerem, tudom, hogy nem 100%-ban elég nekem. A választás persze kézenfekvőnek tűnhet – kívülről; de én olyan személyiség vagyok, akinek szüksége van valamilyen fokú biztonságra. Vagy legalábbis eddig ezt gondoltam magamról.0

10

Monday Plans / Hétfői tervek

lepke a buborékokon

I made this pendant – Butterfly on Bubbles – a few weeks ago in the silversmithing school, and I finished it last week – this is why it is here. It has nothing to do with my plans for the week, but I am proud that I finished it.

For this week I am going to finish another pack of Modern Hungary pieces for the shop of the Museum of Ethnography in Budapest. And hopefully I will have time to make something new this week as well! I am really looking forward this week.

***

A fent látható medált – melynek neve Lepke a Buborékokon – jó pár hete kezdtem el az iskolában, és a múlt héten fejeztem be – ezért is van itt. Igazából semmi köze az eheti terveimhez, csak büszke vagyok rá, hogy befejeztem.

A héten csinálok pár Modern Magyarország nyakláncot a Néprajzi Múzeum boltjának, majd ha minden jól megy lesz időm új dolgokra is! Nagyon várom ezt a hetet!0

5

Monday Plans / Hétfői tervek

ovcsatok / belt buckes

Step by step I am finishing the orders from shops: maybe this week I will finish everything? That would be great! After finishing all orders, I plan to move on with my Old and New series: I have some vintage belt buckles that would make great pendants. I really do hope I will have time to make these Old and New necklaces.

***

Lassan a boltokba szállítandó megrendelések végére érek: ha minden jól megy, a héten be is fejezem! Ezután pedig végre lesz időm újabb Régi és Új darabokra: van néhány vintage övcsatom, amik remek medálok lesznek. Nagyon remélem, hogy lesz időm rájuk.

Valamint: eladom fusing üveges múltam utolsó darabkáit: akit érdekelnek fusing Spectrum üvegek sokféle színben, féláron, az jelentkezzen!0

3

Monday Plans / Hétfői tervek

kép / pic: bomobob

I am still really behind myself: I am still making the orders for shops. But what I would really like to do is to design new necklaces. I have a few plans so far, so I do hope I will find time soon. Though I have a LOT to do, I am going to the funpark on Thursday; my excollagues invited me, yay!

***

Még mindig nagyon le vagyok maradva magamhoz képest: noha leginkább új ékszereket terveznék, még mindig a boltoknak szállítandó ékszerekkel telik a hét. Már van pár őj tervem, remélem hamar lesz időm is! Noha nagyon sok dolgom van, csütörtökön egész napra a Vidámparkba megyek, mert a volt kollegáim meghívtak, éljen!0

5

Monday Plans / Hétfői tervek

régi vadjutka textilékszer

Last week I met a very inspiring shop owner: she ordered some jewelry from me. She is very inspiring in a way that makes me want to create new designs for her, but to fulfill this I have to go back to my old designs and renew them. Isn’t this exciting, to  make something new based on an old design?

Apart from that I still have a lot to do:  from week to week I have more and more to do, not less. I plan to make a lot of earrings for WAMP market this week (I cannot make enough), as well as new neckalces.

***

A múlt héten találkoztam egy nagyon inspiráló bolttulajdonossal, aki rendelt is tőlem pár ékszert. Olyan értelemben inspiráló, hogy új ékszereket fogok neki tervezni. Ugyanakkor nem teljesen újakat, mivel a régieket fogom felújítani. Hát nem izgi ez: a régiek alapján újat csinálni.

Mindemellett megint rengeteg a tennivaló: hétről hétre egyre több, nem kevesebb. A most hétvégi WAMP-ra csinálok sok fülbevalót (sosem elég, úgy tűnik), valamint pár új nyakláncot is.0

3

Monday Plans / Hétfői tervek

guerilla knitting / gerilla-kötés

This week I am going to do something I have never done: I am organizing a guerilla-knitting with my design website, Design Bazar. The idea came in a crazy second and so far more than 40 people joined on Facebook. The problem is, that neither can I knit or crochet, so I am going to make fabric flowers for a suprise.

Meanwhile I got some orders from two shops and a from a lovely lady, who has a graduating class, and she wants to give jewelry for the girls in her class as a graduating gift. Isn’t she sweet? I love this custom order!

***

Ezen a héten valami olyasmit fogok csinálni, amit még sosem, ugyanis szerveztem egy gerilla-kötést a Design Bazár égisze alatt! Az ötlet múlt hétfőn született egy bolondabb másodpercemben, és eddig már több mint 40-en csatlakoztak a Facebook-on! Az egyetlen gond, hogy se kötni, se horgolni nem tudok, de majd csinálok textil virágokat meglepetés gyanánt!

Mindemellett két bolt adott le rendelést, valamint egy érettségiző osztállyal rendelkező osztályfőnök is megkeresett, hogy a lányoknak az osztályban textilékszert ajándékozna érettségi ajándékként. Hát nem édes?! Nagyon tetszik ez a megrendelés, mondanom sem kell.0

4